Myoclonus or myoklonus Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen]
 1. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... Bradyarytmi (ofte lett og forbigående) Hypotensjon (ofte lett) Myoklonus er mindre vanlig og kramper er sjelden Ev. ...
 2. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... diaré. Nevrologiske: hodepine, svimmelhet, forvirring, agitasjon, koordinasjonsvansker, ataksi, myoklonus og tremor. Kramper er vanligst i doser over ...
 3. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/legemidler/lamotrigin
  /
  ... ataksi, forvirring, agitasjon, agitert delirium, hypo- eller hyperrefleksi, myoklonus, tremor og somnolens. I mer alvorlige tilfeller kramper, ...
 4. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/legemidler/zonisamid
  /
  ... oppkast. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet, dobbeltsyn, forvirring, agitasjon, ataksi, myoklonus, tremor, kramper, CNS-depresjon og eventuelt koma med ...
 5. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/...ndlingsanbefaling-ved-forgiftning
  /
  ... kan være utløsende faktorer til syndromet. Hyperrefleksi og myoklonus er ofte viktige diagnostiske ledetråder og påvises best ...
 6. nokc-forgiftninger-helse-collection
  -
  https://www.helsebiblioteket.no/.../antikolinergt-syndrom
  /
  ... Andre mer sjeldne som hypo-/hypertensjon, rabdomyolyse og myoklonus. Av disse symptomer og tegn vil de nærmest ...