Results 1-2 of about 4|
  1. ... av sykdommer (ICD-10) er tilstanden kalt arvelig spastisk paraplegi. Hereditær spastisk paraparese er litt mer korrekt, siden ”plegi” betyr total lammelse og ”parese” kun del- ...
    Source: Frambu
    Information Type: Pasientinformasjon
  2. ... nevropati Arvelig motorisk og sensorisk nevropati Arvelig polynevropati Hereditær (arvelig) spastisk paraparese (paraplegi) Arvelig spastisk paraparese Arvelige ataksier Aspartylglycosaminuri Asymptomatisk ALD ...
    Source: Frambu
    Information Type: Pasientinformasjon