Results 1-4 of about 4|
 1. 49 XXXXY syndrom er en kjønnskromosomforstyrrelse og en variant av Klinefelters syndrom, men gutter og menn med dette kromosommønsteret har større kognitiv svikt, atferdsvansker og dysmorfe ansiktstrekk ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 2. 48 XXXY syndrom er en kjønnskromosomforstyrrelse og en variant av Klinefelters syndrom, men gutter og menn med dette kromosommønsteret har større kognitiv svikt, atferdsvansker og dysmorfe ansiktstrekk ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 3. 48 XXYY syndrom er en kjønnskromosomforstyrrelse og en variant av Klinefelters syndrom, men gutter og menn med dette kromosommønsteret har oftere noe mer atferdsvansker og fysiske trekk ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 4. Klinefelters syndrom (KS) er en medfødt kjønnskromosomforstyrrelse hos gutter. Tilstanden er svært underdiagnostisert med store individuelle variasjoner. Gutter og menn med tilstanden har nedsatt eller manglende produksjon av mannlig ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon