Results 1-4 of about 5|
 1. Leighs syndrom er en alvorlig, fremadskridende hjernesykdom som kan ha flere årsaker. Den medisinske betegnelsen på sykdomsforandringene er ... liknende sykdom har mange symptomer til felles med Leighs syndrom. I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 2. ... Adrenoleukodystrofi Cri du chat syndrom Metakromatisk leukodystrofi CMD Leighs syndrom CNCL LGMD Edwards syndrom Mukopolysakkaridoser Miller-Diekers syndrom ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 3. ... medfører epilepsi som ofte er vanskelig å behandle. Leighs syndrom er en tilstand med raskt fremadskridende tap av ... med typiske forandringer på MR-bilder av hjernen. Leighs syndrom debuterer i tidlig barnealder. Pearsons syndrom er først ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 4. ... Adrenoleukodystrofi Cri du chat syndrom Metakromatisk leukodystrofi CMD Leighs syndrom CNCL LGMD Edwards syndrom Mukopolysakkaridoser Miller-Diekers syndrom ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon