Results 1-4 of about 5|
 1. Sandhoffs sykdom er en arvelig, medfødt stoffskiftesykdom som skyldes mangelfull nedbrytning av visse fettforbindelser med derav følgende avleiringer ... etter Konrad Sandhoff, som beskrev den i 1965. Sandhoffs sykdom viser seg vanligvis hos spebarn, først ved slapphet ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 2. ... Arvelig polynevropati Skulder-bekken muskeldystrofi Wolf-Hirschhorns syndrom Sandhoffs sykdom POLG-relaterte mitokondriesykdommer Von Recklinghausens sykdom Duchennes muskeldystrofi ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 3. ... Arvelig polynevropati Skulder-bekken muskeldystrofi Wolf-Hirschhorns syndrom Sandhoffs sykdom POLG-relaterte mitokondriesykdommer Von Recklinghausens sykdom Duchennes muskeldystrofi ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 4. ... Tay-Sachs' sykdom har mange felles trekk med Sandhoffs sykdom. Begge tilhører gruppen lysosomale avleiringssykdommer. I beskrivelsen under ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon