Results 1-3 of about 3|
 1. Phelan-McDermids syndrom innebærer fra moderat til alvorlig utviklingshemning. Det foreligger en del typiske fysiske og adferdsmessig trekk, men ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 2. ... SMARD1 Muskelsykdommer Krabbes sykdom Septo-optisk dysplasi LINCL 22q13 syndrom Phelan-McDermids syndrom HSP Hereditære motoriske og sensoriske nevropatier ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 3. ... SMARD1 Muskelsykdommer Krabbes sykdom Septo-optisk dysplasi LINCL 22q13 syndrom Phelan-McDermids syndrom HSP Hereditære motoriske og sensoriske nevropatier ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon