Results 1-3 of about 3|
 1. Sykdommen viser hjernefunksjonsforstyrrelser fra tidlig barnealder og symptomdebut fra fødsel til de første leveårene. Spisevansker med nedsatt trivsel, slapphet, ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 2. ... sensoriske nevropatier CHARGE syndrom Trisomi 18 Seitelbergers sykdom Aicardi-Goutières syndrom Velokardiofasialt syndrom Arvelig polynevropati Skulder-bekken ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 3. ... sensoriske nevropatier CHARGE syndrom Trisomi 18 Seitelbergers sykdom Aicardi-Goutières syndrom Velokardiofasialt syndrom Arvelig polynevropati Skulder-bekken ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon