Results 1-4 of about 4|
 1. Muskeldystrofi er en fellesbetegnelse på arvelige sykdommer som primært angriper skjelettmuskelfibrene. Sykdommene kjennetegnes ved fremadskridende svinn av muskelcellene, ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 2. ... Fukosidose INCL NF 2 Aspartylglycosaminuri Progressiv infantil poliodystrofi Beckers muskeldystrofi ALD Nevrofibromatose type 2 Glutarsyreuri type 1 ... AT Ataxia telangiectasia Atypisk nevroaksonal dystrofi Battens sykdom Beckers ... syndrom Betamannosidose Beta-propeller protein- ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 3. ... Fukosidose INCL NF 2 Aspartylglycosaminuri Progressiv infantil poliodystrofi Beckers muskeldystrofi ALD Nevrofibromatose type 2 Glutarsyreuri type 1 ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 4. ... tilstander som rød/grønn fargeblindhet, blødersykdom, Duchennes muskeldystrofi, Beckers muskeldystrofi, fragilt X-syndrom, Fabrys sykdom, en rekke ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon