Results 1-5 of about 7|
 1. Fragilt X syndrom (FXS) er den hyppigste arvelige form for utviklingshemning og skyldes et avvik på X-kromosomet. Personer ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 2. ... sykdom NARP Costellos syndrom Pearsons syndrom Klinefelters syndrom Fragilt X syndrom Gangliosidose type II Glutarsyreemi Alexanders sykdom Adult nevronal ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 3. ... sykdom NARP Costellos syndrom Pearsons syndrom Klinefelters syndrom Fragilt X syndrom Gangliosidose type II Glutarsyreemi Alexanders sykdom Adult nevronal ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 4. ... med en sjeldne funksjonshemning Gutter og jenter med fragilt X syndrom. En studie av væremåte i sosial samhandling 2012 ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 5. ... rød/grønn fargeblindhet, blødersykdom, Duchennes muskeldystrofi, Beckers muskeldystrofi, fragilt X-syndrom, Fabrys sykdom, en rekke medfødte feil i nerve- ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon