Results 1-5 of about 7|
 1. Tilhører gruppen fremadskridende, nevrologiske sykdommer (nevrodegenerativ sykdom). I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale det som er mest typisk for denne diagnosen. ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 2. ... irritabilitet. Etterhvert tilkommer synstap, forstyrret psykomotorisk utvikling og nevrologiske utfall. Sykdommen er raskt fremadskridende. Sandhoffs sykdom har mange felles trekk med Tay-Sachs' sykdom, ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 3. ... irritabilitet. Etterhvert tilkommer synestap, forstyrret psykomotorisk utvikling og ... sykdom har mange felles trekk med Sandhoffs sykdom. Begge ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 4. ... kan derfor ikke regnes å være fullstendig. Alpers sykdom debuterer før 2-års alder og gir en alvorlig, raskt fremadskridende nedbrytning og ødeleggelse av hjernen og leveren. Rammer ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 5. ... alder ved mistrivsel, slapphet, epileptiske anfall og andre nevrologiske symptomer. Den mest kjente (klassiske) formen av sykdommen er forbundet med alvorlig og fremadskridende skade av hjernen, ofte også av lungene, i ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon