Results 1-4 of about 8|
 1. Hvit substans-sykdommer rammer primært nervesystemet, spesielt hjernens fettholdige isolasjonsmateriale myelin. Myelin omgir og isolerer nervetrådene i det sentrale ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 2. ... MPS IX Vestibulær schwannomatose Mitokondrielt membranprotein-assosiert nevrodegenerasjon Hvit substans-sykdommer (leukodystrofier) Charcot-Marie-Tooths sykdom Kleefstras syndrom NF ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 3. ... MPS IX Vestibulær schwannomatose Mitokondrielt membranprotein-assosiert nevrodegenerasjon Hvit substans-sykdommer (leukodystrofier) Charcot-Marie-Tooths sykdom Kleefstras syndrom NF ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 4. ... og omtaler sykdommen som fremadskridende og tilhørende gruppen hvit substans-sykdom selv om den skyldes en anleggsforstyrrelse og ikke en ødeleggelse av det viktige materialet myelinet. Den kan vise seg ved svært forskjellig ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon