Results 1-3 of about 4|
 1. Kabuki syndrom er en medfødt tilstand, som gir et karakteristisk utseende, forsinket utvikling og ulike typer missdannelser. De ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 2. ... Optiz' syndrom DiGeorges syndrom Gauchers sykdom Ataxia telangiectasia Kabuki syndrom PKAN Kromosom XXX Velocardiofacialt syndrom SMARD1 Muskelsykdommer Krabbes ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 3. ... Optiz' syndrom DiGeorges syndrom Gauchers sykdom Ataxia telangiectasia Kabuki syndrom PKAN Kromosom XXX Velocardiofacialt syndrom SMARD1 Muskelsykdommer Krabbes ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon