Results 1-10 of about 20|
 1. ... kan være normale for alderen. Mukolipidose tilhører gruppen lysosomale avleiringssykdommer. I beskrivelsen under menyen til venstre har ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 2. ... avleiringssykdom) starter i nyfødtperioden. Salla hører tll gruppen lysosomale avleiringssykdommer. I beskrivelsen under har vi forsøkt å ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 3. ... Denne typen gir fremadskridende bevegelsesforstyrrelser. Sialidose tilhører gruppen lysosomale avleiringssykdommer. I beskrivelsen under har vi forsøkt å ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 4. ASPARTYLGLUKOSAMINURI Tilhører gruppen lysosomale avleiringssykdommer Aspartylglukosaminuri (AGU) er en arvelig, medfødt stoffskiftesykdom som skyldes mangel¬full nedbrytning av sukker-proteinforbindelser (glykoproteiner) med derav ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 5. ... starte senere enn tidlig barndom. Begge tilhører gruppen lysosomale avleiringssykdommer. I beskrivelsen underhar vi forsøkt å omtale ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 6. ... til gradvis fremadskridende funksjonsnedsettelse. Alle mukopolysakkaridosene tilhører gruppen lysosomale avleiringssykdommer. I beskrivelsen under har vi forsøkt å ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 7. Krabbes sykdom er en lysosomal avleiringssykdom, noe som innebærer uønsket avleiring av nedbrytningsprodukter i cellenes nedbrytnings- og gjenbruksstasjoner, lysosomene. Symptomer på Krabbers sykdom er utviklingshemning ( ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 8. ... felles trekk med Sandhoffs sykdom. Begge tilhører gruppen lysosomale avleiringssykdommer. I beskrivelsen under har vi forsøkt å ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 9. ... andre gjør det vanligvis ikke. Mukopolysakkaridosene tilhører gruppen lysosomale avleiringssykdommer. I beskrivelsen under har vi forsøkt å ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 10. ... og kronisk nevromuskulær sykdom. Pompe sykdom tilhører de lysosomale avleiringssykdommene, og skyldes mangel på et bestemt enzym ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
previous · 1 · 2 · next