Results 1-5 of about 7|
 1. Nevromuskulære sykdommer (muskelsykdommer) er en samlebetegnelse på en rekke sykdommer som ramme r kroppens motoriske enheter . En motorisk ... utløper, og de muskelfibrene nervecellen forsyner med impulser . Nevromuskulære sykdommer kan således påvirke nervecellene i ryggmargen (forhornsceller), nervetrådene ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 2. ... Kongenitt nevronal ceroid lipofuscinose DM2 Emery-Dreifuss muskeldystrofi Nevromuskulære sykdommer Kallmanns syndrom Cerebral ALD Smith-Lemli-Optiz' syndrom ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 3. ... Kongenitt nevronal ceroid lipofuscinose DM2 Emery-Dreifuss muskeldystrofi Nevromuskulære sykdommer Kallmanns syndrom Cerebral ALD Smith-Lemli-Optiz' syndrom ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 4. Muskeldystrofier er en gruppe medfødte nevromuskulære sykdommer, der som felles trekk har strukturforandringer av musklene, slik det best kan ses i mikroskop. CMD viser seg ved slapphet (hypotoni) ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 5. Spinal muskelatrofi (SMA) er en arvelig, nevrologisk sykdom med svakhet av ... alvorlighetsgrader. I beskrivelsen under har ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon