Results 1-3 of about 5|
 1. Niemann-Picks sykdom er en arvelig, medfødt stoffskiftesykdom som skyldes mangelfull nedbrytning av visse fettforbindelser med derav følgende avleiringer ... leveren, lungene og hjernen rammet. Sykdommen er fremadskridende. Niemann-Picks ... gruppen lysosomale avleiringssykdommer. I beskrivelsen under har ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 2. ... Bars syndrom Beckwith-Wiedemanns syndrom Pitt-Hopkins' syndrom Niemann-Picks sykdom Alpers sykdom Kufor-Rakebs syndrom Progressiv ekstern ophthalmoplegi ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 3. ... Bars syndrom Beckwith-Wiedemanns syndrom Pitt-Hopkins' syndrom Niemann-Picks sykdom Alpers sykdom Kufor-Rakebs syndrom Progressiv ekstern ophthalmoplegi ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon