Results 1-9 of about 10|
 1. Silver-Russells syndrom (SRS) kjennetegnes ofte av kortvoksthet, asymmetri av ben/kropp og ernæringsutfordringer i tidlig barnealder. Rundt en tredel har lærevansker eller mild utviklingshemning. Diagnosen ble beskrevet første gang i ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 2. ... De vanligste symptomene er mild til moderat utviklingshemning, kortvoksthet, mindre skjelettavvik og vedvarende ” fetal finger pads”. Syndromet ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 3. ... medfødt tilstand som kjennetegnes ved karakteristiske, grove ansiktstrekk, kortvoksthet, distinktiv utseende og stilling på hendene, betydelige spisevansker ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 4. ... arvelig tilstand hvor barnet allerede i fosterlivet utvikler kortvoksthet og mikrocefali (lite hode). Typiske symptomer er utviklingshemming ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 5. ... som er beskrevet i medisinsk litteratur ga avleiringene kortvoksthet og andre forandringer i skjelettet og bindevevet, påvirket ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 6. ... balanseusikkerhet og koordinasjonsvansker (ataksi), samt veksthemning som medfører kortvoksthet. I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 7. ... tilstand som kjennetegnes av bestemte ansiktstrekk, medfødt hjertefeil, kortvoksthet og utviklingshemning eller varierende grad av lærevansker. Tilstanden ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 8. ... spesielle ansiktstrekk som blir mer markant med alder, kortvoksthet, lite hode, nedsatt muskelspenning (hypotoni) og overbevegelige ledd. ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 9. ... annet: lite hode (mikrocefali) epilepsi taleforsinkelse utviklingsforstyrrelse/lærevansker kortvoksthet ritualisert atferd og/eller autisme DYRK1A syndrom er ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon