Results 1-4 of about 5|
 1. Trisomi 18 syndrom er en alvorlig kromosomfeil. Et ekstra kromosom 18 medfører ofte alvorlige og omfattende misdannelser, veksthemming ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 2. ... HSP Hereditære motoriske og sensoriske nevropatier CHARGE syndrom Trisomi 18 Seitelbergers sykdom Aicardi-Goutières syndrom Velokardiofasialt syndrom Arvelig ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 3. ... HSP Hereditære motoriske og sensoriske nevropatier CHARGE syndrom Trisomi 18 Seitelbergers sykdom Aicardi-Goutières syndrom Velokardiofasialt syndrom Arvelig ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 4. ... i såkalte syndromer. De kan finnes ved kromosomfeil (trisomi 9, 13, 18, 21) eller delesjoner (4p). De finnes også overrepresenterte ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon