Results 1-3 of about 6|
 1. ... type II Mukolipidose type III Mukopolysakkaridoser Mukopolysakkaridosesykdommer Muskeldystrofi, medfødt Muskelsykdommer Myoklonisk epilepsi med ragged-red fibers Myopati (medfødt) ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 2. ... arginin:glycin amidinotransferase-mangel AGAT-mangel SMARD2 Cystinose Myopati (medfødt) Central Core Disease Arvelig idiopatisk nevropati Myopati ved metabolske forstyrrelser (arvelig) Infantil spinal muskelatrofi Arvelig ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 3. Dystrofia myotonika er mest kjent som en muskelsykdom med forandringer (dystrofi) av skjelettmuskulatur. Et karakteristisk tegn er vansker med avslapning av muskulatur etter muskelsammentrekning, noe som kalles myotoni . Sykdommen medfører også ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon