Results 1-8 of about 10|
 1. Mitokondriesykdommer er en fellesbetegnelse på en gruppe sykdommer som påvirker kroppens energiomsetning. Hver enkelt celle inneholder små ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 2. Mitokondriesykdommer er en fellesbetegnelse på en gruppe sykdommer som påvirker kroppens energiomsetning. Alle celler i kroppen, bortsett ... ulike organer i kroppen. Da har man en mitokondriesykdom. Ofte er det de mest energikrevende organene som ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 3. ... Alfamannosidose Hemiplegi (alternerende) Takaos syndrom Prader-Willis syndrom MELAS Aceruloplasminemi Kearns-Sayres syndrom Bilateral polymicrogyri Smith-Magenis' ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 4. ... Alfamannosidose Hemiplegi (alternerende) Takaos syndrom Prader-Willis syndrom MELAS Aceruloplasminemi Kearns-Sayres syndrom Bilateral polymicrogyri Smith-Magenis' ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 5. ... MNGIE) er en sjelden og spesiell variant av mitokondriesykdom. Tilstanden har tidligere blitt omtalt som intestinal pseudoobstruksjon, ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 6. ... Se også gruppeomtaler under fremadskridende, nevrologiske tilstander og mitokondriesykdommer . I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 7. ... epilepsi med ragged-red fibers (MERRF) er en mitokondriesykdom som påvirker mange deler av kroppen, særlig muskler ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 8. ... metabolske og progredierende sykdommer, som GM2-gangliosidoser, mukopolysakkaridoser, mitokondriesykdommer, glutarsyreuri type 2, peroxysomale sykdommer m.fl.). Migrasjonsforstyrrelsene ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon