Results 1-8 of about 9|
 1. Mitokondriesykdommer er en fellesbetegnelse på en gruppe sykdommer som påvirker kroppens energiomsetning. Hver enkelt celle inneholder små ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 2. Mitokondriesykdommer er en fellesbetegnelse på en gruppe sykdommer som påvirker kroppens energiomsetning. Alle celler i kroppen, bortsett ... dersom man har svikt i energiproduksjonen i mitokondriene. Mitokondriesykdommer ble opprinnelig beskrevet som nevrologiske sykdomsbilder preget av ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 3. ... muskeldystrofi Wolf-Hirschhorns syndrom Sandhoffs sykdom POLG-relaterte mitokondriesykdommer Von Recklinghausens sykdom Duchennes muskeldystrofi Battens sykdom Santavuori- ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 4. ... muskeldystrofi Wolf-Hirschhorns syndrom Sandhoffs sykdom POLG-relaterte mitokondriesykdommer Von Recklinghausens sykdom Duchennes muskeldystrofi Battens sykdom Santavuori- ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 5. ... Se også gruppeomtaler under fremadskridende, nevrologiske tilstander og mitokondriesykdommer . I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 6. ... metabolske og progredierende sykdommer, som GM2-gangliosidoser, mukopolysakkaridoser, mitokondriesykdommer, glutarsyreuri type 2, peroxysomale sykdommer m.fl.). Migrasjonsforstyrrelsene ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 7. ... MNGIE) er en sjelden og spesiell variant av mitokondriesykdom. Tilstanden har tidligere blitt omtalt som intestinal pseudoobstruksjon, ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 8. ... epilepsi med ragged-red fibers (MERRF) er en mitokondriesykdom som påvirker mange deler av kroppen, særlig muskler ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon