Results 1-8 of about 9|
 1. ... med godartede bindevevsvulster. Til tross for navnelikheten, er nevrofibromatose type 1 (NF1) og nevrofibromatose type 2 (NF2) ulike tilstander. Selv om de ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 2. ... betyr nerve, fibromatose betyr tilstand med godartede bindevevssvulster. Nevrofibromatose type 1 (NF1) er en arvelig tilstand. Den ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 3. ... 2 Aspartylglycosaminuri Progressiv infantil poliodystrofi Beckers muskeldystrofi ALD Nevrofibromatose type 2 Glutarsyreuri type 1 Louis-Bars syndrom ... sykdom Duchennes muskeldystrofi Battens sykdom Santavuori-Haltias ... type 1 LHON Williams' syndrom Glutarsyreuri Dystrofia myotonika ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 4. ... 2 Aspartylglycosaminuri Progressiv infantil poliodystrofi Beckers muskeldystrofi ALD Nevrofibromatose type 2 Glutarsyreuri type 1 Louis-Bars syndrom ... sykdom Duchennes muskeldystrofi Battens sykdom Santavuori-Haltias ... type 1 LHON Williams' syndrom Glutarsyreuri Dystrofia myotonika ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 5. ... sjeldne genetiske tilstander − hva mener unge pasienter med nevrofibromatose? , publisert i tidsskriftet Utposten høsten 2010. Temaet ble ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 6. ... kunnskapsgrunnlag i kommunene? 2010 Å være elev med nevrofibromatose type 1 Men hvordan har du det? Om ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 7. Schwannomatose er en sjelden form av nevrofibromatose som er kategorisert som egen tilstand. Som ved både NF1 og NF2 er det store variasjoner i sykdomsbildet. I beskrivelsen under har ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 8. ... 1990-1995: Som del av regjeringens handlingsplan starter nevrofibromatose-prosjektet. Ny fløy for Frambu barnehage og skole ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon