Results 1-4 of about 4|
 1. Tilstanden kjennetegnes av medfødte karmisdannelser i vener, lymfe og kapillærer. Et ben eller en arm kan bli tykkere og lengre enn den andre. Noen får også større ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 2. ... gir sammensatte vansker Nevrodegenerative jernavleiringssykdommer Lesch-Nyhans syndrom Klippel-Trenaunays syndrom Cerebral gigantisme Weavers syndrom Muskeldystrofi, medfødt ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 3. ... gir sammensatte vansker Nevrodegenerative jernavleiringssykdommer Lesch-Nyhans syndrom Klippel-Trenaunays syndrom Cerebral gigantisme Weavers syndrom Muskeldystrofi, medfødt ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon
 4. ... og varierende grader av lærevansker. Syndromet tilhører gruppen overvekstsyndromer. I beskrivelsen under har vi forsøkt å omtale ...
  Source: Frambu
  Information Type: Pasientinformasjon