Results 1-10 of about 57|
 1. ... Kort oppsummering Symptomer: Dysfagi. Ellers som ved reflukssykdom. Magesmerter hos barn. Obs! øsofagusstriktur Diagnostikk: Øsofagogastroskopi med biopsi. Gastroøsofageal reflukssykdom ...
  Information Type: Legemidler
  Source: Legemiddelhåndboka
 2. ... innleggelse på sykehus. Sykdomsbildet kan være dramatisk med magesmerter (særlig hos barn), kvalme og oppkast, sterkt nedsatt allmenntilstand, hyppig vannlating, ...
  Information Type: Legemidler
  Source: Legemiddelhåndboka
 3. ... av de samme bivirkningene som de sentralstimulerende legemidlene. Hos barn og unge: Vanligst er nedsatt appetitt, magesmerter, kvalme, munntørrhet, hodepine og trøtthet. Det er også ...
  Information Type: Legemidler
  Source: Legemiddelhåndboka
 4. ... bestemt av lokalisasjon, utbredelse, sykdomsaktivitet og komplikasjoner. Diaré, abdominalsmerter og allmennsymptomer er vanlig på diagnosetidspunktet. Vekttap er ikke uvanlig og vekstretardasjon kan forekomme hos barn. Ekstraintestinale manifestasjoner kan også være tilstede hos enkelte ...
  Information Type: Legemidler
  Source: Legemiddelhåndboka
 5. ... Bivirkninger Priapisme (langvarige og smertefulle ereksjoner) er rapportert hos gutter og menn ved bruk av metylfenidat. Barn: Innsovningsvansker, hodepine, magesmerter, og redusert appetitt. Se Legemidler til barn > Nyheter > ...
  Information Type: Legemidler
  Source: Legemiddelhåndboka
 6. ... Adalimumab Bivirkninger Reaksjoner på injeksjonsstedet, utslett, kløe, ... hos det nyfødte barn kan ikke utelukkes, og legemidlet bør derfor ikke ...
  Information Type: Legemidler
  Source: Legemiddelhåndboka
 7. ... G12 Glukosamin Bivirkninger Vanligst rapporterte bivirkninger har vært ... barn. Kan brukes av ammende. Forsiktighetsregler Forsiktighet ved diabetes ...
  Information Type: Legemidler
  Source: Legemiddelhåndboka
 8. ... Overdosering Se G12 Oseltamivir Bivirkninger Kvalme, oppkast og magesmerter. Graviditet, ... for bruk til barn > 12 år mangler, men er godkjent for barn > ...
  Information Type: Legemidler
  Source: Legemiddelhåndboka
 9. ... Tabell 1 . Overdosering Se G12 Etosuksimid Bivirkninger Anoreksi, magesmerter, ... Forsiktighetsregler Lever og nyresvikt. Kontraindikasjoner Akutt ...
  Information Type: Legemidler
  Source: Legemiddelhåndboka
 10. ... 1 enhet blodlegemekonsentrat. Dokumentasjon for effekt og sikkerhet hos barn ... Misfarging av huden rundt injeksjonsstedet, smerte, vevsnekrose eller ...
  Information Type: Legemidler
  Source: Legemiddelhåndboka
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · next · last