Results 1-10 of about 138|
 1. ... med opioidindusert paralytisk ileus/opioidindusert obstipasjon (kan få abdominalsmerter), pasienter med alvorlig nedsatt lungefunksjon, myksødem, hypotyreose, Addisons ...
  Information Type: Legemidler
  Source: Legemiddelhåndboka
 2. ... feber, gradvis forverret allmenntilstand. Kronisk disseminert candidiasis: feber, abdominalsmerter, ↑ s-ALP, abscesser i lever og milt. Akutt ... cytostatikaindusert nøytropeniperiode og viser seg ved vedvarende feber, abdominalsmerter og ofte betydelig forhøyede verdier av alkaliske fosfataser ...
  Information Type: Legemidler
  Source: Legemiddelhåndboka
 3. ... endret: 06.03.2018 Kort oppsummering Symptomer: Diaré, abdominalsmerter og allmennsymptomer. Vekttap og ev. ekstraintestinale manifestasjoner Diagnostikk: ...
  Information Type: Legemidler
  Source: Legemiddelhåndboka
 4. ... Publisert: 26.01.2016 Kort oppsummering Symptomer: Residiverende magesmerter (symptomet kan mangle). Ved langkommet kjertelødeleggelse: steatoré og ... i den eksokrine delen av pankreas, ledsaget av magesmerter og med tiden redusert eksokrin og endokrin pankreasfunksjon ...
  Information Type: Legemidler
  Source: Legemiddelhåndboka
 5. ... forkortelser.) AIP, PV, HCP: akutte anfall med kraftige magesmerter, kvalme, oppkast og psykiske symptomer. Varighet: ubehandlet fra ... de akutte porfyriene (AIP, PV, HCP) anfall med magesmerter, nevrologiske og psykiske symptomer. I tillegg forårsaker de ...
  Information Type: Legemidler
  Source: Legemiddelhåndboka
 6. ... Sist endret: 01.12.2017 Kort oppsummering Symptomer: Magesmerter/ubehag knyttet til et forstyrret avføringsmønster Diagnostikk: Baseres ... gastroenteritter. Symptomer Symptomene ved irritabel tarm-syndrom omfatter magesmerter, gassplager og avføringsforstyrrelser. Magesmertene er sjelden distinkte, og ...
  Information Type: Legemidler
  Source: Legemiddelhåndboka
 7. ... rapportert økt irritabilitet, aggresjon, stemningssvingninger, innsovningsvansker og hypomani. Abdominalsmerter og redusert matlyst er vanligvis forbigående. Hos voksne: ...
  Information Type: Legemidler
  Source: Legemiddelhåndboka
 8. ... sykehus.Klinikk: Tidlige symptomer kan være kvalme, brekninger, magesmerter og mild CNS-depresjon. Ruseffekten av metanol er ... brennende følelse og smerter i munn og svelg, magesmerter, brekninger og diaré. Ånde, oppkast, urin og avføring ...
  Information Type: Legemidler
  Source: Legemiddelhåndboka
 9. ... en dag. Bivirkninger Vanlige: Øvre luftveisinfeksjon, nasofaryngitt, hodepine, magesmerter, gastroøsofagal reflukssykdom, pruritus og utslett er vanlige bivirkninger ...
  Information Type: Legemidler
  Source: Legemiddelhåndboka
 10. ... ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt. Bivirkninger Levonorgestrel: mastalgi, blødningsforstyrrelser, magesmerter og kvalme.Ulipristal: Vanlige: mastalgi, blødningsforstyrrelser, magesmerter, kvalme, ...
  Information Type: Legemidler
  Source: Legemiddelhåndboka
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last