Results 1-7 of about 11|
 1. ... 1023-8.7. Marescaux C, Hirsch E et al. Landau-Kleffner syndrome: a pharmacologic study of five cases (abstract). ... 1023-8.7. Marescaux C, Hirsch E et al. Landau-Kleffner syndrome: a pharmacologic study of five cases (abstract). ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 2. ... 4. Nieto Barrera M et al. Aquired aphasic epilepsy (Landau-Kleffner syndrome). Report of 10 cases. (Abstract) Anales Espanoles ... 4. Nieto Barrera M et al. Aquired aphasic epilepsy (Landau-Kleffner syndrome). Report of 10 cases. (Abstract) Anales Espanoles ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 3. ... forskjellige tilstander, blant annet til pasienter med hjerneslag, afasi, demens, Alzheimers sykdom, Lewy Body syndrom, ADHD, Downs syndrom, angst, depresjon, epilepsi og myoklonal dystoni av forskjellig årsak, samt sigdcelleanemi ( ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 4. ... en rekke andre legemidler, og har langtkommen MS, afasi, er overvektig og plaget med urinveisinfeksjoner. Hun får også gabapentin for epilepsi. I tillegg har pasienten lavt hemoglobin (10,3 ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 5. ... som mindre vanlig forekommende ( Det kan tenkes at afasi/ordletingsvansker kan ... epilepsi som bruker lamotrigin, er kognitiv svekkelse rapportert som ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 6. ... ført til bedret kognitiv funksjon hos pasienter med epilepsi (2) og med ... hos omtrent 1% av pasientene, og afasi hos mellom 0,1 og 1% av pasientene ( ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 7. ... lamotrigin i flere både kontrollerte og ukontrollerte studier. Afasi, ... grunnsykdommene (epilepsi, bipolar lidelse), smerte og humør. Det er mulig ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler