Results 1-7 of about 8|
 1. ... å være en økt insidens av ekstremitetsdefekter og Möbius' syndrom hos barn født etter mislykket abortforsøk med bruk ... føtal utvikling også er mulig (1). Personer med Möbius' syndrom har en medfødt lammelse i en eller flere ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 2. ... i armer og bein. For 96 barn med Mobius syndrom og 96 barn med nevralrørsdefekter, ble det undersøkt ... brukt som kontrollgruppe for å utelukke "hukommelsesbias". I Mobius syndrom-gruppen hadde 47 prosent av mødrene brukt misoprostol ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 3. ... blant annet i form av ekstremitetsdefekter (klumpfot) og Møbius` syndrom (medfødt lammelse i en eller flere av nervene ... hos 2 barn (3,5 %) (ett barn med Møbius` syndrom og ett med multiple misdannelser inkludert klumpfot med ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 4. ... 10.08.2007).7. Wenk GL, Quack G, Moebius HJ et al. No interaction of memantine with acetylcholinesterase ... 10.08.2007).7. Wenk GL, Quack G, Moebius HJ et al. No interaction of memantine with acetylcholinesterase ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 5. ... misoprostol peroralt og/eller vaginalt (2). Malformasjoner som Möbius syndrom, over- og underekstremitetsdefekter, spina bifida, nevralrørsdefekt, kranienerveskader og ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 6. ... å være en økt insidens av ekstremitetsdefekter og Möbius syndrom hos barn født etter mislykket abortforsøk med bruk ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 7. ... SPØRSMÅLEn psykisk utviklingshemmet gutt på 17 år har Moebius syndrom, adferdsproblemer, tics og godt kontrollert epilepsi. Pasienten ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler