Results 1-4 of about 4|
 1. ... aktuelle legemiddelet og bivirkningen. Referanser:1. Coutre S. Congenital and acquired disorders of platelet function. Version 38.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ ( ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 2. ... av blodplatefunksjonen, spesielt hos predisponerte med mild underliggende blodplatesykdom. En alternativ, men langt sjeldnere mekanisme er økt ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 3. ... av blodplatefunksjonen, spesielt hos predisponerte med mild underliggende blodplatesykdom. En alternativ, men langt sjeldnere mekanisme er økt ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 4. ... av blodplatefunksjonen, spesielt hos predisponerte med mild underliggende blodplatesykdom. En alternativ, men langt sjeldnere mekanisme er økt ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler