Results 1-10 of about 11|
 1. ... i normalbefolkningen. Den maskuliniserende effekten på kvinnelige foster (genitale misdannelser) som er knyttet til andre gestagener, særlig noretisteron ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 2. ... i gynekologi 2015 Hald, K., Moen, M. et al. Genitale misdannelser og forstyrrelser i kjønnsutviklingen. http://www.legeforeningen.no 2. ... i gynekologi 2015 Hald, K., Moen, M. et al. Genitale misdannelser og forstyrrelser i kjønnsutviklingen. http://www.legeforeningen.no 2. ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 3. ... med at det foreligger en liten risiko for genitale misdannelser (maskulinisering) hos pikefostre ved høye doser av gestagenet ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 4. ... er sannsynlig at den økte frekvensen av ikke-genitale misdannelser og hypospadi som sees av gestagener som gruppe ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 5. ... er det imidlertid ikke vist økt risiko for genitale anomalier ved eksposisjon for p-piller i første trimester ( ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 6. ... med at det foreligger en liten risiko for genitale misdannelser hos pikefostre etter uforvarende bruk av norethisteron under ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 7. ... bruk av progestiner i graviditet kan gi ikke-genitale misdannelser, og en slik årsakssammenheng er ikke sannsynliggjort (2- ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 8. ... av graviditeten viser ikke økt risiko for ikke-genitale misdannelser hos barna. I følge preparatomtalen til Loette® er ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 9. ... 16 kjente tilfeller der jentebarn er født med genitale misdannelser (virilisering) etter at mor hadde brukt testosteron eller ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 10. ... og gi økt risiko for hypospadi og andre genitale misdannelser. Slike effekter er ikke observert hos hunnfostre. Mekanismen ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler