Results 1-1 of about 2|
  1. ... ulike legemidlerSPØRSMÅLEn pasient i 20-årene har diagnosen Ataxia telangiectasia (AT). Som følge av dette er pasienten plaget ... har tidligere også brukt Imodium (loperamid).SVARKort om Ataxia telangiectasia Ataxia telangiectasia (AT) er en sjelden, alvorlig progredierende ...
    Source: RELIS
    Information Type: Legemidler