Results 1-2 of about 3|
  1. ... seks med hypospadi og ett barn hadde diagnose epispadi. Det understrekes at årsakssammenhengen mellom bruk av trimetoprim ...
    Source: RELIS
    Information Type: Legemidler
  2. ... eksempel ekstremitetsreduksjon, leppe-ganespalte, øsofagusatresi, ventrikkelseptumdefekt, hydronefrose, hypospadi, epispadi, men tallene er for små til at det ...
    Source: RELIS
    Information Type: Legemidler