Results 1-10 of about 85|
 1. Dato for henvendelse: 30.09.2013NSAID og Faktor V Leiden mutasjon.SPØRSMÅLKvinne født i 1956, med muskel-skjelettplager, samt Faktor V Leiden mutasjon. Ingen øvrige risikofaktorer for hjerte-karsykdom. Vil bruk av ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 2. ... for henvendelse: 29.09.2016Kvetiapin og olanzapin ved faktor V Leiden mutasjonSPØRSMÅLHenvendelse fra psykiater angående en kvinne på rundt 40 år som har faktor V Leiden mutasjon. Hun har nylig startet på sertralin ( ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 3. ... men skyldes i 90 - 95 % av tilfellene heterozygot faktor V Leiden-mutasjon. Blant europeere er omlag 5 - 8 % av befolkningen heterozygote for faktor V Leiden. Personer med APC-resistens/faktor V Leiden ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 4. ... henvendelse: 14.10.2011Depo-medroksyprogesteron injeksjon og heterozygot faktor V Leiden-mutasjonSPØRSMÅL35 år gammel lett overvektig kvinne har ... mnd. som behandling av sine endometrioseplager.SVAREn heterozygot faktor V Leiden-mutasjon gir en 5-10 ganger økt ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 5. Dato for henvendelse: 03.05.2016Kvetiapin ved faktor V Leiden-mutasjonSPØRSMÅLPasient blir behandla for depresjon. Det er ønskjeleg å starte behandling med kvetiapin, men pasienten har faktor V Leiden-mutasjon. Lege har ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 6. ... henvendelse: 28.04.2015Ulipristal til kvinne med heterozygot faktor V leiden mutasjonSPØRSMÅLHenvendelse fra lege, med spørsmål om en kvinne med heterozygot faktor V leiden mutasjon som har hatt dyp venetrombose (DVT) ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 7. ... mutasjon. Antikoagulasjon?SPØRSMÅLEr det indikasjon for antikoagulasjon?SVARKonklusjon: Faktor V Leiden mutasjon er den vanligste arvelige trombofilien blant ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 8. Dato for henvendelse: 16.04.2010Triptaner ved faktor V Leiden mutasjonSPØRSMÅLSykehuslege spør angående en en ung pasient med kjent homozygot faktor V Leiden mutasjon og protein C mangel som har hatt flere ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 9. ... for henvendelse: 24.02.2017Prevensjon ved heterozygoti for faktor V Leiden og protrombinmutasjonSPØRSMÅLSpørsmålet gjelder en kvinne med heterozygoti ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 10. ... er det påvist at pasienten er heterozygot for faktor V-Leiden mutasjonen. Hvilke hormonelle prevensjonsmidler kan brukes hos ... koder for koagulasjonsfaktor V, og dette gjør at faktor V hos personer med mutasjonen ikke påvirkes av aktivert ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · next · last