Results 1-10 of about 1,640|
 1. ... review of teicoplanin in the treatment of serious neonatal infections. Abstract. Eur J Pediatr 1997; 156: 423- ... et al. Experience with teicoplanin in the treatment of neonatal staphylococcal sepsis. Abstract. J Int Med Res 2004; ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 2. ... 1999; 8: 157-9. 2. Nordeng H et al. Neonatal withdrawal syndrome after in utero exposure to selective ... maternal use of paroxetine. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2001; 84 (1): F77.5. Stiskal JA ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 3. ... svangerskapet. Bruk nært og under fødsel kan gi neonatal respirasjonsdepresjon og redusert plateaggresjon. Flere kilder oppgir at ... and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2005; 7th ed.: 1209-10.6. Källen ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 4. ... and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2005; 7th ed.: 273-4.4. RELIS ... 34(7): 42-3.7. Prescrire editorial team. Neonatal complications after intrauterine exposure to SSRI antidepressants. Prescrire ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 5. ... søk i PubMed og Embase (søkeord clonidine og neonatal abstinence syndrome) har vi funnet et fåtall studier ... ML, Tan RC et al. American Academy of Pediatrics. Neonatal drug withdrawal. Pediatrics 2012; 129(2): 540-60. ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 6. ... med høy risiko er de premature, de med neonatal sykdom, asfyksi under fødsel, vanskelig fødsel, sykdom som ... noe begrenset. Høy risiko er f.eks. prematuritet, neonatal sykdom, asfyksi under forløsning, komplisert fødsel, sykdom som ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 7. ... and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2005; 7th ed.: 1646-7.4. Källen ... R et al. Ursodeoxycholic acid administration in patients with cholestasis of pregnancy: effects on primary bile acids in ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 8. ... kunne gi symptomer på serotonerg overstimulering hos barnet (neonatal serotonintoksisitet) de første dagene etter fødselen (2-4). ... janusinfo.se/gravreg/ (23.04.2008).2. Anon. Neonatal complications after intrauterine exposure to SSRI antidepressants. Prescrire ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 9. ... fødsel og potensiale for økt maternal, føtal og neonatal morbiditet. Dette reflekterer sannsynligvis flere faktorer, inkludert bruk ... and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2008; 8th ed.: 87-91.5. Klasco ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 10. ... Høye doser betablokker rett før nedkomst kan forårsake neonatal hypoglykemi (8). Nyfødte må derfor observeres for bradykardi, ... lactation. Propranolol. A reference guide to fetal and neonatal risk 2008; 8th ed.: 1548.5. Briggs GG, ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last