Results 1-10 of about 123|
 1. ... preparatene har samme drivgass (norfluran) (1-3). Akutte magesmerter hos barn kan imidlertid ha mange årsaker og være vanskelig ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 2. ... J Med Genet 1998; 35: 353-65. 3. Magesmerter hos prematurt barn bivirkninger av sorbitol? RELIS database 2006; spm.nr. ... J Med Genet 1998; 35: 353-65. 3. Magesmerter hos prematurt barn bivirkninger av sorbitol? RELIS database 2006; spm.nr. ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 3. ... Pharmacists Association. Electronic version. (17. januar 2011). 3. Magesmerter hos prematurt barn bivirkning av sorbitol? RELIS database 2006; spm.nr. ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 4. Dato for henvendelse: 21.02.2006Magesmerter hos prematurt barn bivirkninger av sorbitol?SPØRSMÅLEt prematurt barn er mye plaget med luft/smerter i magen. ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 5. ... Hoffmann KM, Gruber E, et al. Histamine intolerance in children with chronic abdominal pain. Arch Dis Child 2013; 98: 832-3. 6. ... Hoffmann KM, Gruber E, et al. Histamine intolerance in children with chronic abdominal pain. Arch Dis Child 2013; 98: 832-3. 6. ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 6. ... fikk anemi. Legemiddelet ble seponert hos de to barna med abdominalsmerter. Anemien hos det tredje barnet ble vurdert til ikke å ... barn med Crohns sykdom. Legemiddelet var godt tolerert hos de fleste, men to barn avbrøt grunnet magesmerter som ble ansett som relatert til legemiddelet. Artikkelens ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 7. ... og effekt ikke er fastlagt i denne aldersgruppen. Hos barn er magesmerter, diaré, kvalme, ubehag i magen og oppkast rapportert ... Disse omfatter: Redusert apetitt, munntørrhet, kvalme, abdominalsmerte ... frekvens på 1-10% hos voksne og >10% hos barn og ungdom. Gastrointestinale ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 8. ... at man praktiserer å kombinere misoprostol med NSAIDs hos barn som har magesmerter på grunn av et NSAID. Man bruker i noen tilfeller en protonpumpehemmer, som omeprazol, til barn som bruker NSAID ... håndtert hos denne pasientgruppen som har behov for smertelindring, men ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 9. ... hos denne gutten og som er gir mindre magesmerter? Henvendelse fra helsesøster. SVARStandardbehandling ved jernmangelanemi hos barn er ferrofumarat mikstur 9 mg/ml og til ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 10. ... hypotermi, forverring av kollagenindusert artritt, hemming av ovulasjonen, magesmerter, endret søvnmønster, dysfori, kløe, økt anfallshyppighet hos barn med nevrologiske skader, irritabilitet og forverring av depresjoner ( ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last