Results 1-4 of about 7|
 1. ... er oppfulgt årlig med ultralyd på grunn av abdominalt aortaaneurisme. Bruker livsvarig Marevan (warfarin). Pasienten har utviklet en ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 2. ... warfarin) for dyp venetrombose (DVT) og operert for abdominalt aortaaneurisme. Pasienten bruker følgende medikamenter: Furix (furosemid) 20 mg ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 3. ... atrieflimmer, lavterskel angina, flere stenter. Også stenter for abdominalt aortaaneurisme, kontroller for lengst avsluttet. Hatt grenvenetrombose høyre øyet. ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 4. ... administration of doxycycline in patients with small asymptomatic abdominal aortic aneurysms: report of a prospective (Phase II) multicenter study. ... administration of doxycycline in patients with small asymptomatic abdominal aortic aneurysms: report of a prospective (Phase II) multicenter study. ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler