Results 1-1 of about 1|
  1. ... måneder gammelt barn har en sjelden nevrodegenerativ lidelse (Aicardi-Goutieres syndrom). En utenlandsk ekspert har anbefalt oppstart ... som beskriver bruk av etidronat hos barn med Aicardi-Goutieres syndrom, men det foreligger noe dokumentasjon på ...
    Source: RELIS
    Information Type: Legemidler