Results 1-10 of about 184|
 1. ... på overforbruk av ulike legemidler som brukes ved akutt hodepine fant man at gjennomsnittlig tid til hodepine utløst ... of medication overuse headache following overuse of different acute headache drugs. Neurology 2002; 59: 1011-4.9. Anon. ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 2. ... bruk av gabapentin ved behov er effektivt mot akutt hodepine, og det er også usikkert om gabapetin har ... 41-55. 7. Ashkenazi A, Schwedt T. Cluster headache - acute and prophylactic therapy. Headache 2011; 51: 272-86. ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 3. ... of medication use headache following overuse of different acute headache drugs. Neurology 2002; 59(7): 1011-4.6. ... of medication use headache following overuse of different acute headache drugs. Neurology 2002; 59(7): 1011-4.6. ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 4. ... of medication overuse headache following overuse of different acute headache drugs. Neurology 2002; 59: 1011-4.1. RELIS ... of medication overuse headache following overuse of different acute headache drugs. Neurology 2002; 59: 1011-4.
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 5. Dato for henvendelse: 15.02.2008Metylfenidat og akutt hodepineSPØRSMÅLDet ... om dette kan oppstå på grunn av uregelmessig bruk? SVARHodepine er en ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 6. ... over store områder kan gi alvorlige bivirkninger som akutt hodepine og synkope (3). Siden legemidlet i stor grad ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 7. ... på metamizol gitt som engangsdose ved nyrekolikk (5), akutt primær hodepine (1) og akutt postoperativ smerte (16). Få av de inkluderte studiene ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 8. ... i uken (1,5). En kilde angir at akutt IIH-assosiert hodepine kan behandles med NSAIDs, og at migrene-spesifikke ... ergotamin og dihydroergotamin var nyttig i behandling av akutt forverring av hodepine hos pasienter med samtidig IIH og migrene. Behandlingsresponsen ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 9. ... conditions/nud/1212/1212.jsp5. May A. Cluster headache: Acute and preventive treatment. In: UpToDate, Swanson JW (section ... conditions/nud/1212/1212.jsp5. May A. Cluster headache: Acute and preventive treatment. In: UpToDate, Swanson JW (section ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 10. ... 20 mg/d. Autoseponerte pga. subjektive synsforstyrrelser. Fikk også akutt kraftig hodepine. Siden gradvis bedring av hodepine og nystagmus. I ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last