Results 1-1 of about 2|
  1. ... fokusert på behandling av behandlingsresistente epileptiske tilstander som Dravet syndrom og Lennox-Gastauts syndrom. Epidiolex fikk orphan drug ... 125 barn. Firmaet forventer at kliniske studier ved Dravet syndrom starter i 2014 (4). Anbefaling for videre behandling ...
    Source: RELIS
    Information Type: Legemidler