Results 1-10 of about 91|
 1. ... behandlet med modafinil (Modiodal) og metylfenidat (Ritalin) for narkolepsi og med venlafaksin for katapleksi. Tidligere psykisk frisk. ... er psykisk stabil. Ny oppstart av behandling for narkolepsi vurderes. Er det grunnlag for å tilrå lisdeksamfetamin ( ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 2. ... og svimmelhet som bivirkning av isotretinoin og svineinfluensavaksineSPØRSMÅLEr narkolepsi/sovesyke og svimmelhet bivirkninger av isotretinoin (Roaccutan) eller ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 3. ... som gir lite søvnighet på dagtidSPØRSMÅLUng kvinne med narkolepsi behandles med amfetamin på dagtid, samt klonazepam og ... noe som vil være vesentlig hos pasienter med narkolepsi. Hvilke andre preparater kan være gunstig med tanke ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 4. ... ved offentlig instans skriver at ved behandling av narkolepsi er det ønskelig å bruke modafinil (Modiodal) fremfor ... finne omtalt at effekten av modafinil (Modiodal) ved narkolepsi reduseres ved forutgående bruk av metylfenidat eller andre ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 5. ... med tilstrekkelig erfaring i diagnostisering og behandling av narkolepsi. I SPC heter det også at modafinil ikke ... avsluttet modafinilbehandling (1). Norske retningslinjer for behandling av narkolepsi hos barn sier: "Ifølge internasjonal litteratur er de ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 6. ... Deksamfetamin blir brukt i behandling av ADHD og narkolepsi. Ved ADHD er det tilrådd i dosar opp ... fordelt på fleire dosar (2,4,5). Ved narkolepsi har deksamfetamin tidlegare vore mykje brukt mot søvnigheit ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 7. ... behandling av overdreven søvnighet hos voksne assosiert med narkolepsi, med eller uten katapleksi. Overdreven søvnighet er definert ... og behandling av de indikerte sykdommene. Diagnostisering av narkolepsi bør gjøres etter den internasjonale veiledning for klassifikasjon ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 8. ... 05.2012Antikolinergika til pasient med narkolepsiSPØRSMÅLEn pasient med narkolepsi, overvekt og astma har en plagsom inkontinens. Hun ... millisekunder fra baseline være bekymringsfullt (2).Påvirkning av narkolepsi Narkolepsi er ikke ført opp som en kontraindikasjon ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 9. ... narkolepsiSPØRSMÅLEt barn skal behandles med Ritalin (metylfenidat) mot narkolepsi. Lege spør om dosering er som ved AD/ ... vi ikke funnet spesifikk informasjon om metylfenidatdose ved narkolepsi sammenlignet med AD/HD. Felles for begge indikasjoner ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 10. ... har flere spørsmål om et nytt legemiddel mot narkolepsi, pitolisant (Wakix). Kan RELIS lage en oversikt over ... en histamin H3-reseptorantagonist godkjent for behandling av narkolepsi med eller uten katapleksi hos voksne (1). Det ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · next · last