Results 1-10 of about 52|
 1. ... man bør være forsiktig hos pasienter med kjente nevromuskulære sykdommer. Hva innebærer dette? SVARI følge den godkjente preparatomtalen ... legemidlet brukes med stor forsiktighet hos pasienter med nevromuskulære sykdommer som Parkinsons sykdom eller andre tilstander som karakteriseres ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 2. ... sjeldent. Statiner har også vært assosiert med ulike nevromuskulære sykdommer, som polyomyositt, dermatomyositt og nekrotiserende myopati, og kan ... etter seponering, og 93 % etter seks måneder. Enkelte nevromuskulære sykdommer kan vedvare til tross for seponering av statinet ( ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 3. ... kaliumsalter. Kan forverre muskelsvakhet, brukes med forsiktighet ved nevromuskulære lidelser, f.eks. myasthenia gravis, parkinsonisme eller spedbarnsbotulisme. Micromedex: ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 4. ... akutt hjerteinfarkt, samt ved myasthenia gravis eller andre nevromuskulære sykdommer (1, 4). I forhold til bivirkninger er magnesiumtilskudd ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 5. ... men også endokrine forstyrrelser (hypotyreose), bindevevssykdommer, infeksjoner og nevromuskulære sykdommer nevnes i litteraturen (1). Flere kilder angir at ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 6. ... bruk av idebenon til pasienter med en rekke nevromuskulære sykdommer, for eksempel Friedreich's ataksi og multippel sklerose, ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 7. ... plager, og kan blant annet skyldes elektrolyttforstyrrelser, hypotyreose, nevromuskulære sykdommer, perifer vaskulær sykdom og enkelte andre legemidler (5a, ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 8. ... med høye doser, og hos personer med underliggende nevromuskulære sykdommer (obs også for legemidler som fx aminoglykosider). Selv om Botox ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 9. ... Totalt for paliperidon foreligger det 232 rapporter om nevromuskulære øyesykdommer (ocular nerve and mucle disorders) i samme tidsperiode. Opplysning om bruk av andre ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 10. ... for statiner, men vedvarende høye verdier uten samtidige nevromuskulære symptomer er påfallende. Systemisk sykdom, herunder hypotyreose og flere sykdommer, kan gi forhøyet ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · next · last