Results 1-1 of about 3|
  1. ... legemidler ved Noonans syndromSPØRSMÅLUng, voksen pasient med kjent Noonans syndrom. Pasienten blokket pulmonal stenose som spedbarn, og har ... generelt, eller olanzapin/mirtazapin spesielt, hos pasienter med Noonans syndrom. Vi har ikke informasjon om grad av eventuell ...
    Source: RELIS
    Information Type: Legemidler