Results 1-6 of about 7|
 1. ... ikke funnet at klonidin brukes som behandling av kortvoksthet i Norge. Kliniske placebokontrollerte studier har ikke funnet at klonidin har effekt mot kortvoksthet. Klonidin brukes imidlertid som et ledd i å ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 2. ... klinisk respons.Bakgrunn Det finnes flere årsaker til kortvoksthet. Familiær kortvoksthet er den vanligste formen for kortvoksthet, og disse personene er friske. Det finnes også ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 3. ... en årsakssammenheng mellom H1N1-vaksinasjon hos mor og kortvoksthet hos barn? Pandemrix vaksine ble gitt i 2009 ... at man har funnet sikker årsak til barnets kortvoksthet. Foreldrene lurer på om Pandemrix vaksinen kan være ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 4. ... Norsk barnelegeforening. Generell veileder i Pediatri. 2.2 Kortvoksthet og vekstretardasjon. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist revidert 2009). ... Norsk barnelegeforening. Generell veileder i Pediatri. 2.2 Kortvoksthet og vekstretardasjon. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist revidert 2009). ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 5. ... som fører til lav beinmasse og økt bruddtendens, kortvoksthet og deformiteter (1). I den godkjente norske preparatomtalen ( ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 6. ... tilstand som kjennetegnes av bestemte ansiktstrekk, medfødte hjertefeil, kortvoksthet og varierende grad av utviklingshemning og/eller lærevansker. ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler