Results 1-3 of about 5|
 1. ... risiko for VTESPØRSMÅLPsykisk utviklingshemma jente i tenårene med Soto's syndrom er plaget med metroragi. Hun har tidligere brukt ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 2. ... barn og ungdommer med ulike psykiatriske lidelser. Tourettes syndrom er ikke ... 447-453.6. Murphy TK, Bengtson MA, Soto O, et al. Case series on the use of ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 3. ... kasusrapport omhandler en pasient som fikk Steven Johnson syndrom og ... Flores JE, Soto Ortiz JA et al. Stevens-Johnson syndrome plus intrahepatic ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler