Results 1-10 of about 97|
 1. ... behandling av tics ved Tourettes syndromSPØRSMÅLEn pasient med Tourettes syndrom bruker amisulprid (Solian) mot tics. Han har noe ... strategier enn det medikamentelle.SVARTourettes syndrom og tics Tourettes syndrom er en nevrologisk sykdom som vanligvis gir seg ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 2. ... er annengenerasjons antipsykotika førstevalg ved farmakologisk behandling av tourettes syndrom, med risperidon som førstevalg, evt. aripiprazol (1). Førstegenerasjons ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 3. ... av Abilify (aripiprazol) ved behandling av tics ved Tourettes syndrom, spesielt hos unge?SVARVi har ikke funnet randomiserte ... effekten av aripiprazol mot tics hos pasienter med Tourettes syndrom. Imidlertid er det publisert en rekke kasusbeskrivelser av ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 4. Dato for henvendelse: 23.01.2001Legemiddelbehandling av Tourette syndrom hos barnSPØRSMÅLEn lege ved barne- og ungdomspsykiatrisk senter lurer på hvordan de siste anbefalingene er med hensyn til medikamentell behandling av barn med ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 5. ... og effektivt legemiddel ved korttidsbehandling av tics og Tourettes syndrom hos barn og ungdommer og har mindre bivirkninger ... Effekt og sikkerhet av risperidon i behandlingen av Tourettes syndrom er også blitt sammenlignet med hhv klonidin og ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 6. ... for behandling av motoriske og vokale tics ved Tourettes syndrom?SVARHaloperidol er det eneste legemidlet med tics som ... utredet spørsmål om medikamentell behandling av tics ved Tourettes syndrom, senest for ett år siden (2, vedlagt). Siden ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 7. ... barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk har en pasient med Tourette syndrom. Han så sterkt plaget med tics at skolegangen ... særlig effekt. SVARUenighet om førstevalgspreparat for behandling av Tourettes syndrom med tics Det vises til en tidligere RELIS- ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 8. ... hvilken grad har det vært diskutert ved tics/Tourettes syndrom?SVARCannabis er en samlebetegnelse for marihuana, hasjisj (hasj) ... bedring i alvorlighetsgraden av tics hos pasienter med Tourettes syndrom. Studiene ble vurdert å være av lav kvalitet ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 9. ... turnover (1). Effekten av klonidin ved behandling av Tourette syndrom er tidligere utredet av RELIS (2) Guanfacin er ikke godkjent til behandling av Tourette syndrom eller ADHD i USA eller Europa, og tilgjengelig ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 10. ... år, bruker aripiprazol (Abilify) 5 mg/døgn for Tourettes syndrom. Han har opplevd betydelig vektøkning. Lege spør om ... Vi kan heller ikke finne noe sted at Tourettes syndrom er en godkjent indikasjon for aripiprazol verken hos ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last