Results 1-6 of about 9|
 1. ... for henvendelse: 14.12.2015Melatonin til barn med medfødt myopati, ADHD og autismeSPØRSMÅLLege i barne- og ungdomspsykiatrien spør ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 2. ... 74 % av barna hadde underliggende og ofte ukjent medfødt muskelsykdom, mens 21 % var disponert for malign hypertermi. Suksameton ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 3. ... ved nevromuskulær sykdomSPØRSMÅLEn jente på 12 år med medfødt muskelsvakhet (myopati) er plaget med gjentatte lungeinfeksjoner med pseudomonas. Man ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 4. ... fettsyreestere. Referanser:1. Perez-Calvo J et al. Worsening myopathy associated with ezetimibe in a patient with McArdle ... 6):461-2. 2. Weffald LA, Flach LA. Myopathy associated with atorvastatin-ezetimibe combination therapy. Pharmacotherapy. 2007 ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 5. ... CK når man ønsker prøver for å undersøke muskelsykdom. Den kliniske nytteverdien av ASAT er ikke godt ... CK. Pasienter med underliggende disposisjon, for eksempel en medfødt disposisjon for nevromuskulær sykdom, kan få denne trigget. ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 6. ... ganger øvre referansegrense, kan sees ved hypotyreose, ved myopatier i inaktivt stadium, ved progredierende spinal muskelatrofi og ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler