Results 1-10 of about 17|
 1. ... i blodet fremkalt mental retardering hos pasienter med Føllings sykdom (Fenylketonuri) (8, 9). Grunnen til at pasienter med Føllings sykdom ikke kan metabolisere fenylalanin er mangel på enzymet ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 2. ... hensyn til dette ved dosering til barn med Føllings sykdom?SVARKlavulansyre er en betalaktamasehemmer som forhindrer at amoksicillin ... barn som godkjent indikasjon i Norge. Pasienter med Føllings sykdom (fenylketonuri) som er heterozygote for fenylalanin hydroksylase utvikler ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 3. ... dette enten være indikasjon på at barnet har Føllings sykdom (PKU, fenylketonuri) eller skyldes leverpåvirkning. Leverfunksjonsprøvene er normale og barnet ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 4. ... derfor inneholde protein, blant annet fenylalanin. Barn med Føllings sykdom kan som hovedregel ta legemidler i gelatinkapsler hvis ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 5. ... Aspartam skal imidlertid ikke gis til personer med Føllings sykdom (fenylketonuri). Disse kan få nevrologiske skader av et ukontrollert ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 6. ... brukes begge i dietten hos pasienter med fenylketonuri (Føllings sykdom). Begge produktene inneholder en rekke aminosyrer, vitaminer og ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 7. ... bruker sapropterin og næringsmiddelet XP MaxamumSPØRSMÅLEn kvinne med Føllings sykdom bruker sapropterin (Kuvan) samt kosttilskuddet XP Maxamum 160 ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 8. ... eller mødre som er heterozygote for eller har PKU (fenylketonuri). Forhøyede plasmakonsentrasjoner av fenylalanin er assosiert med fostertoksisitet. ... er lineær med serumkonsentrasjon av fenylalanin. Kvinner med PKU må kontrollere sitt inntak av fenylalaninholdige matvarer. Fordi ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 9. ... MAOI). Fenylalanin må også unngås hos personer med fenylketonuri. Vi har ikke funnet at det foreligger informasjon ... på markedet. Disse må unngås hos personer med fenylketonuri. Referanser:1. Amundstuen L, Roland PDH. Leverbivirkninger av naturmiddelet ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 10. ... ved bruk av spirulina blågrønnalger til personer med fenylketonuri, og ved samtidig bruk av antihypertensiva, samt ved ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
previous · 1 · 2 · next