Results 1-10 of about 17|
 1. ... er avhengige av energi i vekslende grad og mitokondriesykdommer er karakterisert ved sammensatte sykdomsbilder fra flere organsystemer. Mitokondriesykdommer arves vanligvis fra mor (1). Spørsmålsstiller har funnet ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 2. ... valproat er kontraindisert hos pasienter som har kjente mitokondriesykdommer forårsaket av POLG mutasjoner. I tillegg skal VPA ... år der man har klinisk mistanke om en mitokondriesykdom. De fleste tilfeller av VPA-assosiert leversvikt er ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 3. ... stroke-like episodes". Hun er blitt diagnostisert med MELAS. Problemstillingen er hvorvidt statiner og Q10 kan ha ... er noen av stoffene som er forsøkt (1). MELAS er en svært sjelden tilstand, og det ligger ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 4. ... 02.2010Fibratbehandling ved MELASSPØRSMÅLEn kvinnelig pasient har mitokondriesykdommen MELAS (mitokondriell encefalopati, laktacidose og slagliknende episode) og hyperlipidemi. ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 5. ... bruk av koenzym Q10 eller lignende tiltak ved MELAS?SVARRELIS konkluderte i 2007 med at terapieffekt av ... på god effekt hos i alle fall noen MELAS-pasienter. Det foreligger ikke noen entydig doseringsanbefaling. Det ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 6. ... av katekolaminer eller glukokortikoider, utilstrekkelig karbohydratinntak samt subklinisk mitokondriesykdom (19-22). Den kliniske utviklingen og forløpet av ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 7. ... dermatomyositt - c. inklusjonslegememyositt - d. myasthenia gravis (okulær myopati?) - e. mitokondriemyopati (inkl. MELAS) - f. McArdles sykdom (glykogenlagringssykdom type 5) - ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 8. ... dermatomyositt - c. inklusjonslegememyositt - d. myasthenia gravis (okulær myopati?) - e. mitokondriemyopati (inkl. MELAS) - f. McArdles sykdom (glykogenlagringssykdom type 5) - ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 9. ... dermatomyositt - c. inklusjonslegememyositt - d. myasthenia gravis (okulær myopati?) - e. mitokondriemyopati (inkl. MELAS) - f. McArdles sykdom (glykogenlagringssykdom type 5) - ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 10. ... dermatomyositt - c. inklusjonslegememyositt - d. myasthenia gravis (okulær myopati?) - e. mitokondriemyopati (inkl. MELAS) - f. McArdles sykdom (glykogenlagringssykdom type 5) - ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
previous · 1 · 2 · next