Results 1-10 of about 64|
 1. ... henvendelse: 22.09.2008P-piller eller hormonspiral ved myastenia gravis.SPØRSMÅLEn kvinne med myastenia gravis brukte hormonspiral med levonorgestrel (Levonova) en periode. I ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 2. ... kvetiapin spesielt hos pasienter med myastenia gravisSPØRSMÅLKvinne med myastenia gravis har hatt depressive plager og store søvnvansker over ... av søvnproblemene. Er denne behandlingen å anbefale ved myastenia gravis, og hvordan forholder det seg med alternative sovemidler? ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 3. ... lamotrigin (Lamictal) eller litium. Pasienten har imidlertid også myastenia gravis, som forøvrig er godt kontrollert med pyridostigmin (Mestinon). Litium kan være et uheldig valg ved myastenia gravis, men er det utelukket? Hvordan stiller det seg ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 4. ... zopiklon, salazopyrin ved myastenia gravisSPØRSMÅLEn kvinnelig pasient med myastenia gravis buker pyridostigmin (Mestinon) 60 mg, 1-2 tabletter ... med salazopyrin og zopiklin hos en pasient med myastenia gravis? SVARRELIS har gjort søk i flere relevante kilder ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 5. ... henvendelse: 15.05.2006Rituksimab, TNF-alfa-hemmere og myastenia gravis.SPØRSMÅLEn kvinne født 1953 på revmatologisk avdeling med aktiv revmatoid artritt og myastenia gravis. For sin myastenia gravis bruker hun pyridostigmin (Mestinon) ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 6. ... nå behandling med ezetimib (Ezetrol). Pasienten har imidlertid myastenia gravis, og lege spør om han kan behandles med ... finnes enkelte rapporter om at ezetimib har utløst myastenia gravis eller symptomer relatert til myastenia (1-3). Disse ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 7. ... antipsykotikum ved myasthenia gravisSPØRSMÅLPasient ca. 60 år med myastenia gravis. Han har vrangforestillinger og depressive symptomer. Står på ... antipsykotikaenes godkjente preparatomtaler (SPC) i 2007 viser at myastenia gravis er oppført som forsiktighetsregel for førstegenerasjons antipsykotika og ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 8. ... eller andre tilstander som karakteriseres av myasteni, inklusiv myastenia gravis, ettersom aminoglykosider kan forverre muskelsvakhet på grunn av ... funksjonen (1). Nevromuskulær blokkade, apné, respirasjonsdepresjon, ... gravis-lignende syndrom er rapportert ved bruk av aminoglykosider ( ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 9. ... 17.06.2008Pyridostigmin og ammingSPØRSMÅLEn kvinne behandles for myastenia gravis med pyridostigmin (Mestinon) 10 mg daglig. Hun er ... hadde man data fra 33 ammende mødre med myastenia gravis (MG) der 25 av disse gjennomførte amming med ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
 10. ... med salbutamol (albuterol i USA), f.eks arvelig myastenia gravis syndrom med DOK7 mutasjoner eller ALG-mutasjoner. I ... funnet en randomisert evidensbasert studie med pasienter med myastenia gravis som viser at terbutalin kan være en effektiv ...
  Source: RELIS
  Information Type: Legemidler
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · next · last