htmlPremature ovarian failure - History and exam | BMJ Best Practice - history-exam (109K)
Disorders lidelse lidelser sykdom disease sjukdom suffering complaint distress affliction uorden syndrom syndrome of om whether turn over in if fra ex from on godly sexual kjønns- kjønnslig seksuell development utvikling generation progress fremkalling DSD kjønnsutvikling disorders of sex development