pdfPre mature ovarian failure - pdf/1004.pdf (246K)
Disorders syndrom syndrome disease lidelse suffering complaint distress affliction lidelser sykdom sjukdom uorden of om whether turn over in if fra ex from on godly sexual seksuell kjønns- kjønnslig development utvikling generation progress fremkalling DSD kjønnsutvikling disorders of sex development