pdfPre mature ovarian failure - pdf/1004.pdf (246K)
Disorders syndrom syndrome disease uorden lidelse suffering complaint distress affliction lidelser sykdom sjukdom of fra ex from on godly om whether turn over in if sexual seksuell kjønns- kjønnslig development fremkalling utvikling generation progress DSD kjønnsutvikling disorders of sex development