pdfAssessment of primary amenorrhoea - pdf/1101.pdf (268K)
Disorders lidelse lidelser sykdom disease sjukdom syndrom syndrome uorden suffering complaint distress affliction of fra ex from on godly om whether turn over in if sexual kjønns- kjønnslig seksuell development fremkalling utvikling generation progress DSD kjønnsutvikling disorders of sex development