pdfAssessment of primary amenorrhoea - pdf/1101.pdf (268K)
Disorders lidelse lidelser sykdom disease sjukdom syndrom syndrome suffering complaint distress affliction uorden of fra ex from on godly om whether turn over in if sexual seksuell kjønns- kjønnslig development utvikling generation progress fremkalling DSD kjønnsutvikling disorders of sex development